Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pegawai dan Kakitangan Pusat Sejarah Brunei Terima Pingat Kehormatan


TEMBURONG, Rabu, 8 Jun - Seramai 231 penerima, terdiri daripada Pegawai dan Kakitangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) dan Jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kehormatan.

Majlis Penyampaian Pengurniaan Pingat-pingat Kehormatan sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang berlangsung di Dewan Kuliah, Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara, di sini.

There are no items to show in this view.

Lawatan Sekolah Rendah OKAWSD Kupang, Tutong

​.​

Rabu, 16 November 2022 - Lebih 50 orang guru dan pelajar dari Sekolah Rendah Orang Kaya Ali Wanika Seri Diraja (OKAWSD) Kupang, Tutong telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei (PSB).

Rombongan diberikan taklimat mengenai tugas dan tanggungjawab PSB sebagai pusat sumber persejarahan negara yang autoritatif oleh Yang Mulia Awang Muhammad Syahmi bin Halimshah.


Lawatan Sekolah Rendah OKAWSD Kupang, Tutong


Rabu, 16 November 2022 - Lebih 50 orang guru dan pelajar dari Sekolah Rendah Orang Kaya Ali Wanika Seri Diraja (OKAWSD) Kupang, Tutong telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei (PSB).

Rombongan diberikan taklimat mengenai tugas dan tanggungjawab PSB sebagai pusat sumber persejarahan negara yang autoritatif oleh Yang Mulia Awang Muhammad Syahmi bin Halimshah.​


Lawatan Sekolah Yayasan SHHBSelasa, 15 November 2022 - Sebahagian guru dan penuntut Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei.

Pelajar berkesempatan mengikuti aktiviti cerita dan kuiz secara dan lawatan ke galeri-galeri.


Lawatan Sambil Belajar Sekolah Rendah Pusar Ulak


​Sabtu, 12 November 2022 - Bagi mengisi aktiviti hujung tahun persekolahan 2022, Sekolah Rendah Pusar Ulak, Bandar Seri Begawan mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei dengan rombongan yang terdiri daripada 103 orang murid dan 13 orang guru.