Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Welcome PSB_amended.jpg/Slider_images/Banner website_bukuV1.jpg/Slider_images/Galeri Pameran PSB.jpg

.

​Info Sejarah

Semangat Kebangsaan Ke Arah Kemerderkaan Negara Brunei Darussalam (tekan sini)


PSB Sertai Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2023


​Ahad, 26 Februari 2023 - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi hari ini berkenan mengunjungi petak pameran dan aktiviti Pusat Sejarah Brunei sempena acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2023.​​

There are no items to show in this view.

Tahlil di Kubah Makam Diraja, Sempena Penubuhan ke-41 Pusat Sejarah Brunei

​​


​Isnin, 20 Mac 2023 - Pusat Sejarah Brunei mengadakan Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Tahlil di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong sempena Memperingati Penubuhan Pusat Sejarah Brunei ke 41 Tahun.


Forum Belia 2023

​​

​Khamis, 16 Mac 2023 - Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Brunei Darussalam (UBD), Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) dan Majlis Belia Brunei (MBB) telah mengadakan Forum Bersama Belia Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-39. Majlis ini berlangsung di Dewan Jawatan Dalam, Pusat Sejarah Brunei.


Forum Keagamaan, Temburong

​.

Selasa​, 14 Mac 2023 - Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei telah diundang selaku ahli panel bagi Forum Keagamaan sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-39, Tahun 2023.


Semarak Hari Kebangsaan
​Isnin, 13 Mac 2023 - Ahli Takmir Masjid Al-Muhtadee Billah, Kampung Sungai Kebun dengan kerjasama Pusat Sejarah Brunei telah menganjurkan Majlis Semarak Hari Kebangsaan Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-39, Tahun 2023.