Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
  


  


  

Pembukaan Semula Galeri Pusat Sejarah Brunei. Waktu melawat.jpg

  

Orang ramai masih boleh mengunjungi Galeri PSB semasa galeri ditutup sementara berikutan dengan Covid-19 di Negara Brunei Darussalam. Orang ramai berpeluang menerokai galeri Pameran PSB melalui http://www.pusat-sejarah.gov.bn/Berita%20dan%20Kegiatan/Galeri%20Pameran.aspx 

  

Buku terbitan terbaru Pusat Sejarah Brunei tahun 2020 bertajuk Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei (1659-1828 masihi) Jilid 3 telah dilancarkan pada 25 Februari 2020.

  

​Buku terbitan terbaru Pusat Sejarah Brunei pada tahun 2019 bertajuk Legasi Payung Negara: Aspirasi, Cita-Cita, Dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah dilancarkan pada 7 Ogos 2019. Harga buku kulit tebal B$40.00 dan kulit nipis B$28.00. Buku boleh didapati di kedai buku Pusat Sejarah Brunei.