Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKedai Buku

SENARAI BUKU-BUKU TERBITAN TERBARU PUSAT SEJARAH BRUNEI TAHUN 2018/2019

1. Legasi Payung Negara: Aspirasi, Cita-Cita dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
- B$ 28.00 (Kulit Lembut)

2. Memoir Seorang Negarawan: Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Awang Haji Mohd Jamil Al-Sufri. 
- B$ 11.50 (Kulit Lembut)

3. Junjung Kasih : Sumbangan Penuntut Biasiswa Kerajaan Brunei di Singapura (1950-1982)
- B$ 21.00 (Kulit Keras)
- B$ 15.00 (Kulit Lembut)

4. Brunei Darussalam: Pengenalan Melalui Sejarah
- B$ 16.00 (Kulit Keras)
- B$ 9.00 (Kulit Lembut)

5. Epitaf Jawi Pada Batu Nisan Perkuburan Islam di  Negara Brunei Darussalam
- B$ 14.00 (Kulit Lembut)

6. Jurnal Darussalam Bilangan 18. 
- B$ 10.00 (Kulit Lembut).

8. Majalah Pusaka Bilangan 42, Bilangan 43 dan Bilangan 44. 
- B$ 3.00 setiap bilangan (Kulit Lembut).


SENARAI TERBITAN PUSAT SEJARAH BRUNEI 2019


KATALOG SENARAI TERBITAN PUSAT SEJARAH BRUNEI:
 

Katalog Terbitan Pusat Sejarah Brunei.pdf 


SENARAI PENJUALAN TERBITAN PUSAT SEJARAH BRUNEI SECARA PAKEJ

Penjualan Terbitan Pusat  Sejarah  Brunei   Secara Pakej.pdf (Tawaran Istimewa Tahun 2020)


Waktu Kedai Buku Dibuka:


Hari Isnin hingga Khamis & Sabtu

8.00 Pagi hingga 11.45 Pagi

2.00 Petang hingga 4.00 Petang

Tutup: Jumaat dan Ahad serta Hari Kelepasan Awam


Buku-buku terbitan Pusat Sejarah boleh dipesan melalui Borang Pesanan Pembelian Terbitan Pusat Sejarah Brunei.pdf yang boleh dicetak.  Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:


BAHAGIAN PENERBITAN & PEMASARAN,

Pusat Sejarah Brunei,

Kementerian Kebudayaan, Belia & Sukan,

Jalan James Pearce/Jalan Stoney,

Bandar Seri Begawan BS 8610,

Negara Brunei Darussalam.

Telefon: +673-2240166/7/8/9 sambungan (ext.) 101/102/303/332/340

Fax : +673 2241958

E-mel: penerbitandanpemasaran@gmail.com

Facebook: Terbitan Pusat Sejarah Brunei

download.jpg terbitanpusatsejarahbrunei dan pusatsejarahbrunei