Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBidang-Bidang Tugas Utama

  1. Menyelidik dan mendokumentasi serta menyusun perolehan penyelidikan dari segala aspek persejarahan negara.
  2. Mengumpul, menyimpan dan memulihara segala bentuk bahan dan kesan sejarah Brunei yang bernilai secara berkesan dan sistematik untuk kemudahan rujukan, pengkajian, penerbitan dan pameran.
  3. Menerbit buku-buku dan penulisan-penulisan dari perolehan sumber-sumber kajian dan penyelidikan sejarah Brunei yang dijalankan untuk disebar sebagai bahan rujukan dan bacaan orangramai.
  4. Mempamer bagi memperkenalkan persejarahan Negara Brunei kepada semua peringkat lapisan masyarakat melalui pameran kekal dan berkala. Di samping itu juga memberikan khidmat lawatan kepada para pelajar dan orang ramai ke galeri-galeri pameran dan juga ke tempat-tempat bersejarah
  5. Memberikan khidmat latihan dan pembelajaran melalui program penempatan kerja kepada generasi muda khususnya mahasiswa-mahasiswi universiti, dan  para pelajar dari sekolah menengah dan maktab termasuk sekolah teknikal dan vokasional di Negara Brunei Darussalam.
  6. Memasyarakatkan sejarah bangsa dan negara kepada semua peringkat lapisan masyarakat di negara ini melalui pelbagai program dan kegiatan sejarah.